Pacte d’Estat contra la violència de gènere

L’oficina de “Punt lila” d’informació i acompanyament per a les possibles víctimes d’agressió sexista instal·lada durant la festa major 2022 per tal de garantir espais d’oci lliures de violència sexual, es va realitzar mitjançant els fons rebuts del Ministeri d’igualtat, Secretaria d’Estat d’igualtat i contra la violència de gènere.

Nota informativa: Subvencions

L’Ajuntament de Colera dins de la campanya “Del Pla a l’Acció” exercici 2022-2023 del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona, ha rebut dues subvencions: dins la Línia 1, l’import de 792,00 € pel servei de Comptabilitat energètica, i dins la Línia 3, ha rebut una subvenció per import de 6.926,62 € que serà destinada […]

Nota informativa. Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona dins el marc de les subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines exercici 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Colera tres subvencions: dins el programa A1 ha concedit la subvenció de 1.350,00€ pel finançament de sessions de ioga, gimnàstica […]

Nota informativa. Subvenció

La Diputació de Girona dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 22.153,82 € per l’obra de pavimentació del passatge del carrer Francesc Ribera.

Nota informativa. Subvenció

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2023 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 753,35 €  per a la renovació de material de noves tecnologies; una subvenció per import de 1.600 € per a la millora i arranjament de camins municipals; una subvenció per import […]

Casal d’estiu 2023

Coneix tota la informació relacionada amb el Casal d’Estiu 2023 de Colera!

1 2 3