NOTA INFORMATIVA. SUBVENCIÓ

DIPSALUT dins el marc de subvencions de per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08), per a l’any 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 2.176,55€ per finançar part de l’abalisament de les platges del terme municipal.

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

La Diputació de Girona dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 22.153,82€ per l’obra de pavimentar el carrer Murtra i per la col·locació d’un cartell de benvinguda a la zona de Garbet.

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

DIPSALUT dins el marc de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 1.910,89€ per dur a terme tallers de gimnàs i memòria per a la gent gran.

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

La Diputació de Girona dins el marc de les subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines exercici 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Colera tres subvencions: dins el programa A1 ha concedit la subvenció de 1.500,00€ pel finançament de sessions de ioga i […]

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2022 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 753,35€   per a la renovació de material de noves tecnologies;  una subvenció per import de 1.600€ per a la millora i arranjament de camins municipals; una subvenció per import […]

1 2 3