Art parc

Conjunt escultòric de l’artista Joan Padern, de l’any 1991, situat a la Platja d’en Goixa davant l’estació de Ferrocarrils, en terrenys propietat de RENFE i cedits a l’Ajuntament amb aquesta finalitat.