Edictes

Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9869 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8781 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 203-0 Edicte: 8760 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 188-0 Edicte: 8117 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 inicial del Projecte de reforma de les voreres del Carrer del Mar
Exercici: 2023 Bop: 186-0 Edicte: 8113 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 definitiva del Projecte de millora de la xarxa d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 164-0 Edicte: 7338 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7239 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 13, reguladora de la taxa per a la utilitzaci贸 privativa o aprofitament especial del domini p煤blic local
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 7030 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovaci贸 inicial d'un projecte municipal d'obres - Exp. n煤m: X2023000414
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6915 AJUNTAMENT DE COLERA - Constituci贸, composici贸 i delegaci贸 de compet猫ncies a la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6841 AJUNTAMENT DE COLERA - Establiment del r猫gim de dedicacions, retribucions, assist猫ncies i indemnitzacions dels membres de la corporaci贸