Edictes

Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1989 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Modificació de l'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats necessaris per adquirir i/o ocupar, per tal d'executar les obres de la canonada d'abastament en el terme municipal de Colera
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1873 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 864 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 752 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats necessaris per adquirir i/o ocupar, per tal d'executar les obres de la canonada d'abastament en el terme municipal de Colera i Llançà
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 247 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 237 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11772 AJUNTAMENT DE COLERA - Nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11644 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu de diverses places per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11058 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11056 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023