Edictes

Exercici: 2024 Bop: 85-0 Edicte: 3701 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de la modificació puntual 1/2024 del Pla General d'Ordenació Urbana
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3328 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3298 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa pel servei d'aparcament per a l'any 2024 i següents
Exercici: 2024 Bop: 73-0 Edicte: 3017 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per cobrir les necessitats temporals de places de vigilants d'aparcament, de neteja viària, d'agent cívic de nit i d'auxiliar administratiu
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2613 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del servei de proveïment d'aigua potable al municipi de Colera
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 2090 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança relativa a la prestació patrimonial no tributària del servei d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 2023 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del projecte d'obertura i manteniment franja perimetral
Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1577 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament de Llançà desenvolupant parcialment el "Conveni entre els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Colera i el Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua, per l'establiment d'una xarxa bàsica supramunicipal d'abastament d'aigua en alta en l'àmbit de la Costa Brava Nord"
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1535 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del projecte de reforma de les voreres del Carrer del Mar - Zona Escola
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 546 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de modificació del Reglament del Servei d'abastament d'aigua potable al municipi