Pagament a proveïdors

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

ANY 2021


ANY 2020


ANY 2019


ANY 2018


ANY 2017


ANY 2016


ANY 2015


ANY 2014