NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Colera dins de la campanya “Del Pla a l’Acció” exercici 2020-2021 del Departament de Medi Ambient  de la Diputació de Girona, ha rebut dues subvencions:  dins la Línia 1,  l’import de 661,50€ pel servei de comptabilitat,  dins la Línia 3, ha rebut una subvenció per import de 2.723,94€ que  serà destinada a substitució […]

1 2