NOTA INFORMATIVA. SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Colera per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de l’Escola Puig d’Esquers de Colera compte amb el suport de la Diputació de Girona dins el marc de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals, anualitat 2022.