NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2022 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 753,35€   per a la renovació de material de noves tecnologies;  una subvenció per import de 1.600€ per a la millora i arranjament de camins municipals; una subvenció per import de 6.840,45 € per ser destinada a diferents actuacions culturals dutes a terme al municipi;  una subvenció per import de 18.762,55€ per despeses corrents de neteja viària i enllumenat públic; una subvenció per import de 20.000,00€ per dues  inversions consistents en l’adquisició i muntatge d’una barana de protecció al carrer del mar i l’adquisició de una placa i un rètol informatiu de la Plaça i una subvenció per import de 10.000,00€ per despeses del lloc de secretaria intervenció de l’Ajuntament.