L’ajuntament rep material informàtic de la Diputació de Girona

Dins el marc de subvencions en especies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023 – Noves Tecnologies, Finançades per la Unió europea Next generation EU, la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Colera el material informàtic consistent en 6 monitors i 6 ordinadors portàtils.

Expedient núm.: X2023000327