Nota informativa. Subvenció

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2023 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 753,35 €  per a la renovació de material de noves tecnologies; una subvenció per import de 1.600 € per a la millora i arranjament de camins municipals; una subvenció per import de 6.840,45 € per ser destinada a diferents actuacions culturals dutes a terme al municipi; una subvenció per import de 18.762,55 € per despeses corrents d’enllumenat públic; una subvenció per import de 20.000,00 € per la inversió consistent en la pavimentació del passatge del carrer Francesc Ribera i una subvenció per import de 10.000,00 € per despeses del lloc de secretaria intervenció de l’Ajuntament.