Nota informativa. Subvenció

La Diputació de Girona dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 22.153,82 € per l’obra de pavimentació del passatge del carrer Francesc Ribera.