NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

DIPSALUT dins el marc de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 1.910,89€ per dur a terme tallers de gimnàs i memòria per a la gent gran.