NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

La Diputació de Girona dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 22.153,82€ per l’obra de pavimentar el carrer Murtra i per la col·locació d’un cartell de benvinguda a la zona de Garbet.