NOTA INFORMATIVA. SUBVENCIÓ

DIPSALUT dins el marc de subvencions de per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08), per a l’any 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 2.176,55€ per finançar part de l’abalisament de les platges del terme municipal.