Nota informativa: Subvencions

L’Ajuntament de Colera dins de la campanya “Del Pla a l’Acció” exercici 2022-2023 del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona, ha rebut dues subvencions: dins la Línia 1, l’import de 792,00 € pel servei de Comptabilitat energètica, i dins la Línia 3, ha rebut una subvenció per import de 6.926,62 € que serà destinada a Accions de millora energètica en el consultori local de Colera.