Pacte d’Estat contra la violència de gènere

L’oficina de “Punt lila” d’informació i acompanyament per a les possibles víctimes d’agressió sexista instal·lada durant la festa major 2022 per tal de garantir espais d’oci lliures de violència sexual, es va realitzar mitjançant els fons rebuts del Ministeri d’igualtat, Secretaria d’Estat d’igualtat i contra la violència de gènere.