Nota informativa. Subvenció

La Diputació de Girona dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 22.153,82 € per l’obra de pavimentació del passatge del carrer Francesc Ribera.

Nota informativa. Subvenció

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2023 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 753,35 €  per a la renovació de material de noves tecnologies; una subvenció per import de 1.600 € per a la millora i arranjament de camins municipals; una subvenció per import […]

Casal d’estiu 2023

Coneix tota la informació relacionada amb el Casal d’Estiu 2023 de Colera!

BAN MUNICIPAL. Restriccions d’aigua

Atesa la situació actual de sequera i vist que el municipi es troba en situació d’Alerta cal aplicar activament l’estalvi d’aigua, i per això es prenen les mesures de restricció especificades al BAN municipal d’aquesta notícia.

NOTA INFORMATIVA. SUBVENCIÓ

DIPSALUT dins el marc de subvencions de per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08), per a l’any 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 2.176,55€ per finançar part de l’abalisament de les platges del terme municipal.

1 2 3 4