NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

La Diputació de Girona dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 22.153,82€ per l’obra de pavimentar el carrer Murtra i per la col·locació d’un cartell de benvinguda a la zona de Garbet.

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

DIPSALUT dins el marc de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import de 1.910,89€ per dur a terme tallers de gimnàs i memòria per a la gent gran.

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

La Diputació de Girona dins el marc de les subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines exercici 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Colera tres subvencions: dins el programa A1 ha concedit la subvenció de 1.500,00€ pel finançament de sessions de ioga i […]

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2022 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 753,35€   per a la renovació de material de noves tecnologies;  una subvenció per import de 1.600€ per a la millora i arranjament de camins municipals; una subvenció per import […]

NOTA INFORMATIVA. SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Colera per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de l’Escola Puig d’Esquers de Colera compte amb el suport de la Diputació de Girona dins el marc de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants […]

NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Colera dins de la campanya “Del Pla a l’Acció” exercici 2020-2021 del Departament de Medi Ambient  de la Diputació de Girona, ha rebut dues subvencions:  dins la Línia 1,  l’import de 661,50€ pel servei de comptabilitat,  dins la Línia 3, ha rebut una subvenció per import de 2.723,94€ que  serà destinada a substitució […]

1 2 3 4